Xem không giới hạn trên mọi thiết bị

Watch anywhere

Thưởng thức các kênh truyền hình đặc sắc chỉ có trên VTVcab ON

Truyền hình đặc sắc trên VTVcab ON

Truyền hình (Trực tuyến & xem lại) Phim gói (Truyền hình theo yêu cầu) Thuê phim (Truyền hình theo yêu cầu) Đầu thu Hybird (Truyền hình theo yêu cầu)
Chi phí hàng tháng
Chi phí hàng tháng Miễn phí 40.000 - 50.000 VNĐ Tuỳ theo phim Liên hệ
Xem trên Máy tính, Tablet, Mobile
Xem trên Máy tính, Tablet, Mobile
Chất lượng HD
Chất lượng HD
Chất lượng 4K
Chất lượng 4K Coming soon Coming soon Coming soon Coming soon
Số lượng kênh truyền hình
Số lượng kênh truyền hình Trên 30 kênh Trên 200 kênh
Đăng ký Phiếu thu - Thẻ cào Thẻ cào Liên hệ

Giới hạn một tài khoản chỉ được dùng cho 2 thiết bị di động.